Osnovani smo u veljači 2006. godine kao d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor, sa sjedištem u Zagrebu, V. ravnice 10.

Trenutno imamo 5 zaposlenih, a direktor je Damir Kuharić, dipl. ing. elektrotehnike.

Djelatnosti tvrtke su projektiranje elektrotehničkih instalacija i sustava tehničke zaštite u graditeljstvu, te stručno-obračunski nadzor nad izvođenjem istog, a za svoju djelatnost posjeduje sljedeće dokumente izdane od nadležnih institucija:

  • Upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080552455

  • Rješenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehnička zaštita

Broj: 511-01-75-UP/I-8262/9-07. 1/9

izdano od MUP RH dne. 31.01.2008.